Menu
Maria Janion
Maria Janion

Maria Janion

24 grudnia 2016 roku profesor Maria Janion kończy 90 lat. Z tej okazji Zespół „Archiwum Kobiet” przy wsparciu Instytutu Badan Literackich PAN i Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW w darze dla niej i dla wszystkich jej uczennic i uczniów inicjuje działalność strony internetowej poświęconej jej dorobkowi, a zwłaszcza prowadzonemu przez nią wiele lat słynnemu seminarium.

Słuchając wykładów Profesor Janion i biorąc udział w dyskusjach przez nią inicjowanych, uczestniczki i uczestnicy spotkań poznawali świat odkrywczej poznawczo, sięgającej głębin tajemnic ludzkiej egzystencji, zaangażowanej społecznie humanistyki. Wiele wykładów nagrano, dzięki czemu dzisiaj, po ich cyfrowej obróbce, możemy je udostępnić innym. Ci, którzy uczestniczyli w seminariach, przeniosą się na chwile w przeszłość. Pozostałe osoby zyskają szansę wysłuchania wyjątkowego głosu i poznania erudycyjnych, oryginalnych, uwzględniających polskie i zagraniczne konteksty komentarzy i interpretacji literackich. Pozostałe materiały wprowadzą w biografię i dorobek Marii Janion.

Zapraszamy do czytania, studiowania, a przede wszystkim – słuchania.

Maria Janion

90. urodziny

Wpisy

Dla Marii Janion

LaCH LaCH